Tietosuoja ja rekisteriseloste

Rekisteriselosteessa kerrotaan, miten henkilötietoja käytetään ja kerätään. Seloste on tehty henkilötietojen turvaksi ja käsittelyn läpinäkyvyyden takaamiseksi.

1. Rekisterinpitäjä

Triathlon Factory Oy
2740998-1
Aleksis Kiven katu 35 B 23
00520 HELSINKI

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Tuomi
050-3747448
etunimi.sukunimi@triathlonfactory.fi

3. Rekisterin nimi

Triathlon Factory Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Triathlon Factoryn asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito. Tietoja voidaan hyödyntää tiedottamiseen, markkinointiin ja Triathlon Factoryn toiminnan kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– yhteystiedot (henkilön nimi, sähköpostiosoite)
– asiakassuhdetiedot (liittymisajankohta, osallistumiset tapahtumiin)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan pääsääntöisesti henkilöiltä itseltään Triathlon Factoryn toimintaan osallistumisen yhteydessä (esim. osallistuminen tapahtumiin, uutiskirjeen tilaus verkkosivujen kautta).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Triathlon Factory ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin kuitenkin edellytämme tietojenkäsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja EU:n tietosuojaperiaatteita.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisesti suojatuilla, Euroopassa sijaitsevilla palvelimilla. Rekisteriin pääseminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteriä käyttävät ja ylläpitävät vain ne rekisterinpitäjän palveluksessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyn pyynnöstä Triathlon Factory oikaisee tai täydentää rekisterissään olevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai kieltää hänelle kohdistettu tiedotus ja/tai lopettaa uutiskirjeen tilaus milloin vain. Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.