Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Triathlon Factory OY
Y-tunnus: 2740998-1
Postiosoite: Fleminginkatu 23 C 71, 00500 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Tuomi
Fleminginkatu 23 C 71
0503747448
etunimi.sukunimi@triathlonfactory.fi

3. Rekisterin nimi

Triathlon Factoryn käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä voidaan käyttää
-asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
-palvelun toteuttaminen
-asiakastapahtumien varmentaminen
-asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
-markkinointi
-analysointi ja tilastointi
-mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
-muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekiserin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

-Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero
-Yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
-Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
-Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
-Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
-Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
-Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
-Tapahtuma-, käyttäjäanalyysi- ja profilointitiedot
-Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
-Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
-Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjiä koskevat tiedot tulevat käyttäjiltä internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan jakaa lain sallimissa tai velvoittamissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy ainoastaa www.triathlonfactory.fi-sivuston ylläpidolla. Rekisteriin pääseminen vaatii tunnuksen ja salasanan.